Action Comics, Vol. 3

DC Comics, 164 issues

#962B Action Comics, Vol. 3

2016-10 | Gary Frank Variant Cover

#962A Action Comics, Vol. 3

2016-10 | Regular Clay Mann Cover

#961B Action Comics, Vol. 3

2016-10 | Variant Gary Frank Cover

#961A Action Comics, Vol. 3

2016-10 | Regular Clay Mann Cover

#960B Action Comics, Vol. 3

2016-09 | Variant Ryan Sook Cover

#960A Action Comics, Vol. 3

2016-09 | Regular Clay Mann Cover

#959B Action Comics, Vol. 3

2016-08 | Variant Ryan Sook Cover

#959A Action Comics, Vol. 3

2016-09 | Regular Clay Mann Cover

#958C Action Comics, Vol. 3

2016-08 | Mikel Janin 2nd Printing Cover

#958B Action Comics, Vol. 3

2016-08 | Variant Ryan Sook Cover

#958A Action Comics, Vol. 3

2016-08 | Regular Mikel Janin Cover

#957C Action Comics, Vol. 3

2nd Printing

#957B Action Comics, Vol. 3

2016-08

#957A Action Comics, Vol. 3

2016-08 | Regular Ivan Reis Cover