Batman, Vol. 3

DC Comics, 306 issues

#60B Batman, Vol. 3

Variant Francesco Mattina Cover

#60A Batman, Vol. 3

Regular Mikel Janin Cover

#59B Batman, Vol. 3

Variant Francesco Mattina Cover

#59A Batman, Vol. 3

2019-01 | Regular Mikel Janin Cover

#58B Batman, Vol. 3

2019-01 | Variant Francesco Mattina Cover

#58A Batman, Vol. 3

2019-01 | Regular Mikel Janin Cover

#57B Batman, Vol. 3

2018-12 | Francesco Mattina Variant Cover

#57A Batman, Vol. 3

2018-12 | Regular Tony S. Daniel Cover

#56C Batman, Vol. 3

2018-12 | Silver Foil Convention Exclusive

#56B Batman, Vol. 3

2018-12 | Francesco Mattina Variant Cover

#56A Batman, Vol. 3

2018-12 | Regular Tony S. Daniel Enhanced Foil Cover

#55B Batman, Vol. 3

2018-11 | Francesco Mattina Variant Cover

#55A Batman, Vol. 3

2018-11 | Regular Tony S. Daniel Cover

#54C Batman, Vol. 3

2018-11 | Gold Foil Variant

#54B Batman, Vol. 3

2018-11 | Variant Tim Sale Cover

#54A Batman, Vol. 3

2018-11 | Regular Matt Wagner Cover

#53B Batman, Vol. 3

2018-10 | Variant Kaare Andrews Cover

#53A Batman, Vol. 3

2018-10 | Regular Lee Weeks Cover

#52B Batman, Vol. 3

2018-10 | Variant Kaare Andrews Cover

#52A Batman, Vol. 3

2018-10 | Regular Lee Weeks Cover

#51C Batman, Vol. 3

2018-09 | SDCC Exclusive Silver Foil Variant

#51B Batman, Vol. 3

2018-09 | Variant Kaare Andrews Cover

#51A Batman, Vol. 3

2018-09 | Regular Lee Weeks Cover

#50Z Batman, Vol. 3

2018-09 | Guillem March Variant

#50Y Batman, Vol. 3

2018-09 | Mike Mayhew Variant C

#50X Batman, Vol. 3

2018-09 | Mike Mayhew Variant B

#50W Batman, Vol. 3

2018-09 | Mike Mayhew Variant A

#50V Batman, Vol. 3

2018-09 | Jae Lee Variant E

#50U Batman, Vol. 3

2018-09 | Jae Lee Variant D

#50T Batman, Vol. 3

2018-09 | Jae Lee Variant C

#50S Batman, Vol. 3

2018-09 | Jae Lee Variant B

#50R Batman, Vol. 3

2018-09 | Jae Lee Variant A

#50Q Batman, Vol. 3

2018-09 | J. Scott Campbell Sdcc Exclusive Secret Variant

#50P Batman, Vol. 3

2018-09 | J. Scott Campbell Variant E

#50O Batman, Vol. 3

2018-09 | J. Scott Campbell Variant D

#50N Batman, Vol. 3

2018-09 | J. Scott Campbell Variant C

#50M Batman, Vol. 3

2018-09 | J. Scott Campbell Variant Cover B

#50L Batman, Vol. 3

2018-09 | J. Scott Campbell Variant Cover A

#50K Batman, Vol. 3

2018-09 | Alex Ross Variant C

#50J Batman, Vol. 3

2018-09 | Alex Ross AlexRoss.com Web Store Exclusive Variant B