Batman, Vol. 3

DC Comics, 273 issues

#50CD Batman, Vol. 3

2018-09 | Francesco Mattina Exclusive Black and White Variant

#50CC Batman, Vol. 3

2018-09 | Tyler Kirkham Variant E

#50CB Batman, Vol. 3

2018-09 | Tyler Kirkham Variant D

#50CA Batman, Vol. 3

2018-09 | Tyler Kirkham Variant C

#50C Batman, Vol. 3

2018-09 | Variant Jim Lee & Scott Williams Cover

#50BZ Batman, Vol. 3

2018-09 | Tyler Kirkham Variant B

#50BY Batman, Vol. 3

2018-09 | Tyler Kirkham Variant A

#50BX Batman, Vol. 3

2018-09 | Francesco Mattina Variant

#50BW Batman, Vol. 3

2018-09 | Comic XPosure Exclusive Greg Horn Cover B

#50BV Batman, Vol. 3

2018-09 | Comic XPosure Exclusive Greg Horn Cover A

#50BU Batman, Vol. 3

2018-09 | Variant Scorpion Comics Virgin

#50BT Batman, Vol. 3

2018-09 | Variant Scorpion Comics B&W

#50BS Batman, Vol. 3

2018-09 | Variant Scorpion Comics

#50BR Batman, Vol. 3

2018-09 | KRS Comics exclusive Warren Louw color variant

#50BQ Batman, Vol. 3

2018-09 | KRS Comics exclusive Warren Louw B&W variant

#50BP Batman, Vol. 3

2018-09 | Mark Brooks Exclusive Variant Cover B

#50BO Batman, Vol. 3

2018-09 | Nick Derington Variant B Black and White

#50BN Batman, Vol. 3

2018-09 | SSaleFish Comics Joshua Middleton Exclusive Color Variant

#50BM Batman, Vol. 3

2018-09 | Jason Fabok Black and White Variant

#50BL Batman, Vol. 3

2018-09 | Dawn Mcteigue Yancy Street Comics Exclusive Variant

#50BK Batman, Vol. 3

2018-09 | Jorge Jimenez ZMX Comics Exclusive

#50BJ Batman, Vol. 3

2018-09 | Joseph Michael Linsner Galaxy Comics Exclusive Variant A

#50BI Batman, Vol. 3

2018-09 | Ant Lucia Variant C

#50BH Batman, Vol. 3

2018-09 | Ssalefish Comics exclusive Joshua Middleton virgin variant

#50BG Batman, Vol. 3

2018-09 | Eric Basaldua Variant C, Legacy Comics Exclusive

#50BF Batman, Vol. 3

2018-09 | Jason Fabok Trade Variant

#50BE Batman, Vol. 3

2018-09 | Ale Garza Variant C

#50BD Batman, Vol. 3

2018-09 | Jim Balent Variant C

#50BC Batman, Vol. 3

2018-09 | Natali Sanders Variant D

#50BB Batman, Vol. 3

2018-09 | Ant Lucia Variant B

#50BA Batman, Vol. 3

2018-09 | Ssalefish Comics exclusive Joshua Middleton B&W variant

#50B Batman, Vol. 3

2018-09 | Variant Arthur Adams Cover

#50AZ Batman, Vol. 3

2018-09 | Eric Basaldua Variant B

#50AY Batman, Vol. 3

2018-09 | Joseph Michael Linsner Galaxy Comics Exclusive Variant C

#50AX Batman, Vol. 3

2018-09 | Jim Lee Sdcc Exclusive Silver Foil Variant

#50AW Batman, Vol. 3

2018-09 | Ale Garza Variant B

#50AV Batman, Vol. 3

2018-09 | Jim Balent Variant B

#50AU Batman, Vol. 3

2018-09 | Comic Market Street Store Eexclusive

#50AT Batman, Vol. 3

2018-09 | Ant Lucia Variant A

#50AS Batman, Vol. 3

2018-09 | Comic Market Street Store Eexclusive

#50AR Batman, Vol. 3

2018-09 | Jim Lee Pencils Variant

#50AQ Batman, Vol. 3

2018-09 | Joseph Michael Linsner Galaxy Comics Exclusive Variant B

#50AP Batman, Vol. 3

2018-09 | Jim Lee SDCC Exclusive Gold Foil Variant

#50AO Batman, Vol. 3

2018-09 | Ale Garza Variant A

#50AN Batman, Vol. 3

2018-09 | Jim Balent Variant A

#50AM Batman, Vol. 3

2018-09 | Francesco Mattina Variant C

#50AL Batman, Vol. 3

2018-09 | Neal Adams Variant B

#50AK Batman, Vol. 3

2018-09 | Neal Adams Variant C

#50AJ Batman, Vol. 3

2018-09 | McNulty Variant C

#50AI Batman, Vol. 3

2018-09 | McNulty Variant B