Batman, Vol. 3

DC Comics, 110 issues

Batman, Vol. 3 #1AI (DC Comics)

#1AI Batman, Vol. 3

2016 | Batman Day - Barnes and Noble Exclusive
Batman, Vol. 3 #1AH (DC Comics)

#1AH Batman, Vol. 3

2016-11 | Batman Day Cover
Batman, Vol. 3 #1AG (DC Comics)

#1AG Batman, Vol. 3

2017-01 | Director's Cut
Batman, Vol. 3 #1AF (DC Comics)

#1AF Batman, Vol. 3

2016-08 | AspenStore.com Exclusive 2nd Print
Batman, Vol. 3 #1AE (DC Comics)

#1AE Batman, Vol. 3

2016-08 | Jim Lee SDCC 2016 Exclusive Variant Cover
Batman, Vol. 3 #1AD (DC Comics)

#1AD Batman, Vol. 3

2016-08 | Comic Madness
Batman, Vol. 3 #1AC (DC Comics)

#1AC Batman, Vol. 3

2016-09 | 2nd Printing
Batman, Vol. 3 #1AB (DC Comics)

#1AB Batman, Vol. 3

2016-08 | Tony Harris Zapp Comics Cover
Batman, Vol. 3 #1AA (DC Comics)

#1AA Batman, Vol. 3

2016-08 | Tony Harris Zapp Comics B&W Cover
Batman, Vol. 3 #1A (DC Comics)

#1A Batman, Vol. 3

2016-08 | David Finch Regular Cover