Batman, Vol. 3

DC Comics, 273 issues

#50AH Batman, Vol. 3

2018-09 | AspenStore.com Exclusive Edition

#50AG Batman, Vol. 3

2018-09 | AspenStore.com Exclusive Edition

#50AF Batman, Vol. 3

2018-09 | AspenStore.com Exclusive Edition

#50AE Batman, Vol. 3

2018-09 | Nick Derington Variant C

#50AD Batman, Vol. 3

2018-09 | Nick Derington Variant A

#50AC Batman, Vol. 3

2018-09 | Surprise Comics Exclusive

#50AB Batman, Vol. 3

2018-09 | Surprise Comics Exclusive

#50AA Batman, Vol. 3

2018-09 | Surprise Comics Exclusive

#50A Batman, Vol. 3

2018-09 | Regular Mikel Janin Cover

#49B Batman, Vol. 3

2018-08 | Variant Stanley Artgerm Lau Cover

#49A Batman, Vol. 3

2018-08 | Regular Mikel Janin Cover

#48B Batman, Vol. 3

2018-08 | Variant Frank Cho Cover

#48A Batman, Vol. 3

2018-08 | Regular Mikel Janin Cover

#47B Batman, Vol. 3

2018-07 | Variant Amanda Conner Cover

#47A Batman, Vol. 3

2018-07 | Regular Tony S. Daniel & Danny Miki Cover

#46C Batman, Vol. 3

2018-07 | Kaare Andrews Gold Foil Variant Cover

#46B Batman, Vol. 3

2018-07 | Variant Kaare Andrews Cover

#46A Batman, Vol. 3

2018-07 | Regular Tony S. Daniel & Danny Miki Cover

#45C Batman, Vol. 3

2018-06 | 2nd Ptg Variant Tony S. Daniel Cover

#45B Batman, Vol. 3

2018-06 | Variant Jim Lee Cover

#45A Batman, Vol. 3

2018-06 | Regular Tony S. Daniel Cover

#44E Batman, Vol. 3

2018-06 | 2nd Printing Variant Joelle Jones Cover

#44D Batman, Vol. 3

2018-06 | C2E2 Silver Foil Exclusive

#44C Batman, Vol. 3

2018-06 | Dallas Fan Expo Gold Foil Exclusive

#44B Batman, Vol. 3

2018-06 | Variant Joelle Jones Cover

#44A Batman, Vol. 3

2018-06 | Regular Mikel Janin Cover

#43C Batman, Vol. 3

2018-03 | Convention Exclusive Foil

#43B Batman, Vol. 3

2018-05 | Variant Olivier Coipel Cover

#43A Batman, Vol. 3

2018-05 | Regular Mikel Janin Cover

#42B Batman, Vol. 3

2018-05 | Variant Olivier Coipel Cover

#42A Batman, Vol. 3

2018-05 | Regular Mikel Janin Cover

#41B Batman, Vol. 3

2018-04 | Variant Olivier Coipel Cover

#41A Batman, Vol. 3

2018-04 | Regular Mikel Janin Cover

#40B Batman, Vol. 3

2018-04 | Variant Olivier Coipel Cover

#40A Batman, Vol. 3

2018-04 | Regular Joelle Jones Cover

#39B Batman, Vol. 3

2018-03 | Variant Olivier Coipel Cover

#39A Batman, Vol. 3

2018-03 | Regular Mikel Janin Cover

#38C Batman, Vol. 3

2018-03 | Second Printing

#38B Batman, Vol. 3

2018-03

#38A Batman, Vol. 3

2018-03 | Regular Tim Sale Cover

#37B Batman, Vol. 3

2018-02 | Variant Olivier Coipel Cover

#37A Batman, Vol. 3

2018-02 | Regular Mikel Janin Cover

#36B Batman, Vol. 3

2018-02 | Clay Mann Regular Cover

#36A Batman, Vol. 3

2018-02 | Regular Clay Mann Cover

#35B Batman, Vol. 3

2018-01 | Variant Tony Daniel Cover

#35A Batman, Vol. 3

2018-01 | Jones & Bellaire Cover

#34B Batman, Vol. 3

2018-01 | Variant Tony S Daniel Justice League Cover

#34A Batman, Vol. 3

2018-01 | Regular Joelle Jones Cover

#33B Batman, Vol. 3

2017-12 | Variant Olivier Coipel Cover

#33A Batman, Vol. 3

2017-12 | Regular Joelle Jones Cover