Batman, Vol. 3

DC Comics, 300 issues

#50BG Batman, Vol. 3

2018-09 | Eric Basaldua Variant C, Legacy Comics Exclusive

#50BF Batman, Vol. 3

2018-09 | Jason Fabok Trade Variant

#50BE Batman, Vol. 3

2018-09 | Ale Garza Variant C

#50BD Batman, Vol. 3

2018-09 | Jim Balent Variant C

#50BC Batman, Vol. 3

2018-09 | Comic Market Street Store Customer Appreciation Exclusive

#50BB Batman, Vol. 3

2018-09 | Ant Lucia Variant B

#50BA Batman, Vol. 3

2018-09 | Ssalefish Comics exclusive Joshua Middleton B&W variant

#50B Batman, Vol. 3

2018-09 | Variant Arthur Adams Cover

#50AZ Batman, Vol. 3

2018-09 | Eric Basaldua Variant B

#50AY Batman, Vol. 3

2018-09 | Joseph Michael Linsner Galaxy Comics Exclusive Variant C

#50AX Batman, Vol. 3

2018-09 | Jim Lee Sdcc Exclusive Silver Foil Variant

#50AW Batman, Vol. 3

2018-09 | Ale Garza Variant B

#50AV Batman, Vol. 3

2018-09 | Jim Balent Variant B

#50AU Batman, Vol. 3

2018-09 | Comic Market Street Store Virgin Exclusive

#50AT Batman, Vol. 3

2018-09 | Ant Lucia Variant A

#50AS Batman, Vol. 3

2018-09 | Comic Market Street Store - ALBUM Exclusive

#50AR Batman, Vol. 3

2018-09 | Jim Lee Pencils Variant

#50AQ Batman, Vol. 3

2018-09 | Joseph Michael Linsner Galaxy Comics Exclusive Variant B

#50AP Batman, Vol. 3

2018-09 | Jim Lee SDCC Exclusive Gold Foil Variant

#50AO Batman, Vol. 3

2018-09 | Ale Garza Variant A

#50AN Batman, Vol. 3

2018-09 | Jim Balent Variant A

#50AM Batman, Vol. 3

2018-09 | Francesco Mattina Variant C

#50AL Batman, Vol. 3

2018-09 | Neal Adams Variant B

#50AK Batman, Vol. 3

2018-09 | Neal Adams Variant C

#50AJ Batman, Vol. 3

2018-09 | McNulty Variant C

#50AI Batman, Vol. 3

2018-09 | McNulty Variant B

#50AH Batman, Vol. 3

2018-09 | AspenStore.com Exclusive Edition

#50AG Batman, Vol. 3

2018-09 | AspenStore.com Exclusive Edition

#50AF Batman, Vol. 3

2018-09 | AspenStore.com Exclusive Edition

#50AE Batman, Vol. 3

2018-09 | Nick Derington Variant C

#50AD Batman, Vol. 3

2018-09 | Nick Derington Variant A

#50AC Batman, Vol. 3

2018-09 | Surprise Comics Exclusive

#50AB Batman, Vol. 3

2018-09 | Surprise Comics Exclusive

#50AA Batman, Vol. 3

2018-09 | Surprise Comics Exclusive

#50A Batman, Vol. 3

2018-09 | Regular Mikel Janin Cover

#49B Batman, Vol. 3

2018-08 | Variant Stanley Artgerm Lau Cover

#49A Batman, Vol. 3

2018-08 | Regular Mikel Janin Cover

#48B Batman, Vol. 3

2018-08 | Variant Frank Cho Cover

#48A Batman, Vol. 3

2018-08 | Regular Mikel Janin Cover

#47B Batman, Vol. 3

2018-07 | Variant Amanda Conner Cover

#47A Batman, Vol. 3

2018-07 | Regular Tony S. Daniel & Danny Miki Cover

#46C Batman, Vol. 3

2018-07 | Kaare Andrews Gold Foil Variant Cover

#46B Batman, Vol. 3

2018-07 | Variant Kaare Andrews Cover

#46A Batman, Vol. 3

2018-07 | Regular Tony S. Daniel & Danny Miki Cover

#45C Batman, Vol. 3

2018-06 | 2nd Ptg Variant Tony S. Daniel Cover

#45B Batman, Vol. 3

2018-06 | Variant Jim Lee Cover

#45A Batman, Vol. 3

2018-06 | Regular Tony S. Daniel Cover

#44E Batman, Vol. 3

2018-06 | 2nd Printing Variant Joelle Jones Cover

#44D Batman, Vol. 3

2018-06 | C2E2 Silver Foil Exclusive

#44C Batman, Vol. 3

2018-06 | Dallas Fan Expo Gold Foil Exclusive