Batman: White Knight

DC Comics, 7 issues

Batman: White Knight #1C (DC Comics)

#1C Batman: White Knight

2017-12 | Sketch Cover
Batman: White Knight #1B (DC Comics)

#1B Batman: White Knight

2017-10 | Variant Sean Murphy Cover
Batman: White Knight #1A (DC Comics)

#1A Batman: White Knight

2017-12 | Regular Sean Murphy Cover