De Rode Ridder [BE] #257SC

De Onmogelijke Opdracht

Rel: Feb 2018 - Pub: Feb 2018
Action, Adventure, Fantasy
Color | Belgium | Dutch
1e druk
Softcover | 32 pages

Met album 257, De onmogelijke opdracht, komt er een einde aan de achtdelige cyclus, die de nieuwe Rode Ridder introduceerde. De Rode Ridder nadert Camelot waar hij de Uitverkorene aan Merlijn zal overdragen. De weg is evenwel niet zonder gevaren, voortdurende waakzaamheid blijft geboden en dat vermoeit Johan. Lancelot en Mordred komen hun goede vriend te hulp. Maar dat draait anders uit dan voorzien. Door hun tussenkomst geraakt Johan pas echt in de problemen.


Creators View all

Writer Marc Legendre
Penciller Fabio Bono
Colorist Dimitri Fogolin