Detective Comics, Vol. 3

DC Comics, 58 issues

Detective Comics, Vol. 3 #936B (DC Comics)

#936B Detective Comics, Vol. 3

2016-09 | Rafael Albuquerque Variant Cover
Detective Comics, Vol. 3 #936A (DC Comics)

#936A Detective Comics, Vol. 3

2016-09 | Alvaro Martinez Regular Cover
Detective Comics, Vol. 3 #935C (DC Comics)

#935C Detective Comics, Vol. 3

2016-08 | Eddy Barrows 2nd Printing Cover
Detective Comics, Vol. 3 #935B (DC Comics)

#935B Detective Comics, Vol. 3

2016-08 | Variant Rafael Albuquerque Cover
Detective Comics, Vol. 3 #935A (DC Comics)

#935A Detective Comics, Vol. 3

2016-08 | Eddy Barrows Regular Cover
Detective Comics, Vol. 3 #934C (DC Comics)

#934C Detective Comics, Vol. 3

2016-08 | Regular Eddy Barrows & Eber Ferreira Second Printing Variant Cover
Detective Comics, Vol. 3 #934B (DC Comics)

#934B Detective Comics, Vol. 3

2016-08 | Cover B Variant Rafael Albuquerque Cover
Detective Comics, Vol. 3 #934A (DC Comics)

#934A Detective Comics, Vol. 3

2016-08 | Eddy Barrows & Eber Ferreira Regular Cover