Django / Zorro #6A

Rel: Apr 15, 2015 - Pub: Apr 2015
Vertigo
Action
Modern Age | Color | USA | English
Jae Lee Cover
Comic | 32 pages | $3.99

Cover A Main: Jae Lee Writer: Quentin Tarantino, Matt Wagner Art: Esteve Polls


Creators View all

Writer Matt Wagner, Quentin Tarantino
Artist Esteve Polls
Colorist Brennan Wagner
Letterer Simon Bowland
Cover Artist Jae Lee
Cover Colorist Ivan Nunes
Editor Reginald Hudlin

Characters View all

Zorro (Diego De La Vega)
Django