Een Verhaal van Robbedoes en Kwabbernoot Door...[BE] #11SC

De meester van de zwarte hosties

Rel: Mar 2017 - Pub: Mar 2017
Adventure
Modern Age | Color | Belgium | Dutch
Softcover | 64 pages

Creators View all

Writer Yann
Artist Olivier Schwartz, Schwartz Olivier
Colorist Laurence Croix