Een Verhaal van Robbedoes en Kwabbernoot Door...[BE] #3SC

Het graf van de Rommelgems

Rel: Nov 2007 - Pub: Nov 2007
Adventure
Modern Age | Color | Belgium | Dutch
Softcover | 64 pages

Creators View all

Writer Yannick Le Pennetier, Fabrice Tarrin
Artist Fabrice Tarrin
Penciller Fabrice Tarrin
Colorist Fabrice Tarrin, Yuko, Fred Neidhardt