Een Verhaal van Robbedoes en Kwabbernoot Door...[BE] #4SC

Robbedoes - Het dagboek van een fantast

Rel: May 2008 - Pub: May 2008
Adventure
Modern Age | Color | Belgium | Dutch
Softcover | 72 pages

Creators View all

Writer Emile Bravo
Artist Emile Bravo
Penciller Emile Bravo
Colorist Delphine Chedru, Rémi Chaurand