Uncanny X-Men, Vol. 1


#150 Uncanny X-Men, Vol. 1

1981-10 | Newstand Edition

#149 Uncanny X-Men, Vol. 1

1981-09

#148 Uncanny X-Men, Vol. 1

1981-08

#147 Uncanny X-Men, Vol. 1

1981-07

#146 Uncanny X-Men, Vol. 1

1981-06 | Direct Market Edition

#145 Uncanny X-Men, Vol. 1

1981-05 | Direct Market Edition

#144 Uncanny X-Men, Vol. 1

1981-04

#143 Uncanny X-Men, Vol. 1

1981-03 | Direct Market Edition

#142 Uncanny X-Men, Vol. 1

1981-02

#141B Uncanny X-Men, Vol. 1

2005-06 | 2005 Reprint of The Uncanny X-Men #141

#141A Uncanny X-Men, Vol. 1

1981-01 | Direct Market Edition

#140 Uncanny X-Men, Vol. 1

1980-12 | Direct Market Edition

#139 Uncanny X-Men, Vol. 1

1980-11 | Direct Market Edition

#138B Uncanny X-Men, Vol. 1

1980-10 | Newsstand Edition

#138A Uncanny X-Men, Vol. 1

1980-10 | Direct Market Edition

#137 Uncanny X-Men, Vol. 1

1980-09

#136 Uncanny X-Men, Vol. 1

1980-08

#135 Uncanny X-Men, Vol. 1

1980-07 | Direct Market Edition

#134 Uncanny X-Men, Vol. 1

1980-06

#133D Uncanny X-Men, Vol. 1

1980-05 | UK Price Variant

#133C Uncanny X-Men, Vol. 1

2006-04 | 2006 X-Men Grow Toy 4x6 Mini Edition.

#133B Uncanny X-Men, Vol. 1

1980-05 | Marvel Legends Reprint

#133A Uncanny X-Men, Vol. 1

1980-05 | Direct Market Edition

#132 Uncanny X-Men, Vol. 1

1980-04

#131 Uncanny X-Men, Vol. 1

1980-03

#130 Uncanny X-Men, Vol. 1

1980-02

#129B Uncanny X-Men, Vol. 1

Marvel Legends Reprint

#129A Uncanny X-Men, Vol. 1

1980-01

#128B Uncanny X-Men, Vol. 1

1979-12 | Variant Design Cover

#128A Uncanny X-Men, Vol. 1

1979-12

#127 Uncanny X-Men, Vol. 1

1979-11

#126 Uncanny X-Men, Vol. 1

1979-10

#125 Uncanny X-Men, Vol. 1

1979-09

#124 Uncanny X-Men, Vol. 1

1979-08

#123 Uncanny X-Men, Vol. 1

1979-07

#122 Uncanny X-Men, Vol. 1

1979-06

#121 Uncanny X-Men, Vol. 1

1979-05

#120 Uncanny X-Men, Vol. 1

1979-04

#119 Uncanny X-Men, Vol. 1

1979-03

#118 Uncanny X-Men, Vol. 1

1979-02

#117B Uncanny X-Men, Vol. 1

2004-11 | 2nd Print

#117A Uncanny X-Men, Vol. 1

1979-01

#116 Uncanny X-Men, Vol. 1

1978-12

#115 Uncanny X-Men, Vol. 1

1978-11

#114 Uncanny X-Men, Vol. 1

1978-10

#113 Uncanny X-Men, Vol. 1

1978-09

#112 Uncanny X-Men, Vol. 1

1978-08

#111 Uncanny X-Men, Vol. 1

1978-06

#110 Uncanny X-Men, Vol. 1

1978-04

#109 Uncanny X-Men, Vol. 1

1978-02