Uncanny X-Men, Vol. 4

Marvel Comics, 38 issues

#19 Uncanny X-Men, Vol. 4

2017-05

#18B Uncanny X-Men, Vol. 4

Incentive Juan Doe IvX Variant Cover

#18A Uncanny X-Men, Vol. 4

2017-04 | Regular Ken Lashley Cover

#17B Uncanny X-Men, Vol. 4

Incentive Variant Cover

#17A Uncanny X-Men, Vol. 4

2017-03 | Regular Ken Lashley Cover

#16B Uncanny X-Men, Vol. 4

Incentive Tradd Moore Variant Cover

#16A Uncanny X-Men, Vol. 4

2017-02 | Regular Ken Lashley Cover

#15 Uncanny X-Men, Vol. 4

2017-01

#14 Uncanny X-Men, Vol. 4

2016-12

#13 Uncanny X-Men, Vol. 4

2016-11

#12B Uncanny X-Men, Vol. 4

Variant Defenders Cover

#12A Uncanny X-Men, Vol. 4

2016-11 | Regular Greg Land Cover

#11 Uncanny X-Men, Vol. 4

2016-10

#10B Uncanny X-Men, Vol. 4

2016-09 | Death of X Variant Cover

#10A Uncanny X-Men, Vol. 4

2016-09 | Greg Land Regular Cover

#7B Uncanny X-Men, Vol. 4

Variant Ryan Sook Age Of Apocalypse Cover

#7A Uncanny X-Men, Vol. 4

2016-07 | Greg Land Regular Cover

#6D Uncanny X-Men, Vol. 4

Variant Story Thus Far Cover

#6C Uncanny X-Men, Vol. 4

Incentive Classic Variant Cover

#6B Uncanny X-Men, Vol. 4

Ken Lashley Connecting B Cover

#6A Uncanny X-Men, Vol. 4

2016-06 | Greg Land Regular Cover

#4B Uncanny X-Men, Vol. 4

2nd Printing

#4A Uncanny X-Men, Vol. 4

2016-05

#3C Uncanny X-Men, Vol. 4

2nd Printing

#3A Uncanny X-Men, Vol. 4

2016-04 | Greg Land Regular Cover

#2C Uncanny X-Men, Vol. 4

2nd Printing

#2A Uncanny X-Men, Vol. 4

2016-03 | Greg Land Regular Cover

#1F Uncanny X-Men, Vol. 4

2016-01 | Fried Pie Exclusive Variant

#1E Uncanny X-Men, Vol. 4

2016-01 | J. Scott Campbell Store Exclusive Sketch Variant

#1D Uncanny X-Men, Vol. 4

2016-03 | J. Scott Campbell Store Exclusive Variant

#1C Uncanny X-Men, Vol. 4

2016-03 | Ken Lashley Variant Cover

#1B Uncanny X-Men, Vol. 4

2016-03 | Greg Land Marvel Hip-Hop Cover

#1A Uncanny X-Men, Vol. 4

2016-03 | Greg Land Regular Cover