X-Men: Black - Magneto, Vol. 1

Marvel Comics, 6 issues

#1F X-Men: Black - Magneto, Vol. 1

2019-01 | Second Printing

#1E X-Men: Black - Magneto, Vol. 1

Lucio Parillo Variant B

#1D X-Men: Black - Magneto, Vol. 1

Lucio Parillo Variant A

#1C X-Men: Black - Magneto, Vol. 1

Incentive J Scott Campbell Virgin Cover

#1B X-Men: Black - Magneto, Vol. 1

2018-12 | Variant Salvador Larroca Mugshot Cover

#1A X-Men: Black - Magneto, Vol. 1

2018-12 | Regular J Scott Campbell Cover