Fireworks

SHAFT (2017)
Animation, Drama, Anime, Fantasy, Romance
Japan | Japanese | 1h 30min
5.7

Schoolchildren Norimichi, Yuusuke, and Junichi want to know if fireworks look round or flat from the side. They make a plan to find the answer at a fireworks display, while Nazuna schemes to run away with Norimichi or Yuusuke, whoever wins at the pool.


Cast View all

Suzu Hirose Nazuna Oikawa
Masaki Suda Norimichi Shimada
Mamoru Miyano Yusuke Azumi
Toshiyuki Toyonaga Kazuhiro
Kana Hanazawa Miura Sensei
Takako Matsu Nazuna's mother
Shintarou Asanuma Jun'ichi
Yuuki Kaji Minoru
Chiwa Saito Kangoshi
Takahiro Sakurai Mitsuishi Sensei
Fumihiko Tachiki Hanabishi

Crew View all

Director Akiyuki Shinbo
Nobuyuki Takeuchi
Nobuyuki Takeuchi(co-director)
Writer Shunji Iwai, Hitoshi One
Producer Genki Kawamura
Photography Rei Egami, Takayuki Aizu
Musician Satoru Kousaki

Editions

Barcode Format Region Released Edition
826663192735 Blu-ray Disc 1 Nov 20, 2018
826663192728 DVD 1 Nov 20, 2018