Fireworks

SHAFT (2017)
Animation, Drama, Anime, Fantasy, Romance
Japan | Japanese | Color | 1h 30min

Schoolchildren Norimichi, Yuusuke, and Junichi want to know if fireworks look round or flat from the side. They make a plan to find the answer at a fireworks display, while Nazuna schemes to run away with Norimichi or Yuusuke, whoever wins at the pool.


Cast View all

Fumihiko Tachiki Hanabishi
Takahiro Sakurai Mitsuishi Sensei
Mamoru Miyano Yusuke Azumi
Kana Hanazawa Miura Sensei
Chiwa Saito Kangoshi
Takako Matsu Nazuna's mother
Yuuki Kaji Minoru
Toshiyuki Toyonaga Kazuhiro
Shintarou Asanuma Jun'ichi
Masaki Suda Norimichi Shimada
Suzu Hirose Nazuna Oikawa

Crew View all

Director Akiyuki Shinbo
Nobuyuki Takeuchi
Nobuyuki Takeuchi(co-director)
Writer Shunji Iwai, Hitoshi One
Producer Genki Kawamura
Photography Rei Egami, Takayuki Aizu
Musician Satoru Kousaki

Editions

Barcode Format Region Released Edition
826663192735 Blu-ray Disc 1, A Nov 20, 2018 2 Disc Blu-Ray DVD Combo
5037899078655 Blu-ray Disc
826663192728 DVD 1 Nov 20, 2018