Great Wall

MGM/UA (1986)

Comedy, Action
USA / English / 100 mins

Cast — View More ↓

Xiaoguang Hu Mr. Chao
Sharon Iwai Grace Fang
Qinqin Li Lili Chao
Guanglan Shen Mrs. Chao
Peter Wang Leo Fang
Kelvin Han Yee Paul Fang
Kelvin Wong Liu Yida
Jan Haley Secretary
Han Tan Old Liu
Jian Xiu Yu
Ran Zhijuan Jan

Crew

Director
Peter Wang
Writer Peter Wang, Shirley Sun
Producer Shirley Sun

Editions

Barcode Format Region Release Edition
738329213718 1 2017-03-21
025192302787 1 2017-05-23
191329006733 1 2017-05-23
027616880611 1 2002-11-05 World Films
738329213701 1 2017-03-21
883904163459