Mezzo #1 - 3: The Complete Collection

A.D. Vision (2004)

Adventure, Anime, Action
USA / English / 325 mins

Crew — View More ↓

Director
Yasuomi Umetsu
Writer Yasuomi Umetsu
Producer Satoshi Matsui, Tsuyoshi Yoshida, Mariko Kusuhara, Osamu Koshinaka

Editions

Barcode Format Region Release Edition
702727143724 1 2005-11-15
702727197024 1 2008-10-07
702727201424 1 2009-07-21
816726022307 1 2017-03-21
9322225043855 4 2006-05-17
631595094879 2009-10-13