Sexy Battle Girls

Pink Eiga (2000)

Adult, Foreign
USA / Japanese / 59 mins

Cast — View More ↓

Yukijiro Hotaru
Yutaka Ikejima
Ayu Kiyokawa
Saeko Fuji
Kyôko Hashimoto Mirai
Reika Kazami
Ayumi Taguchi

Crew

Director
Mototsugu Watanabe
Writer Masumi Hirayanagi
Photography Kazuhito Kuramoto
Musician Takashi Akutagawa

Editions

Barcode Format Region Release Edition
811204011378 Free 2009-02-23