The Final Master

Beijing Aizhi Ganchun Art (2015)

Drama, Action, Martial Arts, Foreign
China / Chinese / 109 mins
IMDb 7.2

Cast — View More ↓

Zhang Aoyue Duan Rui
Shih-chieh Chin Zheng Shan'ao - The Grandmaster
Chen Guantai Dojo Head
Jue Huang Lin Xiwen - The Colonel
Wenli Jiang Master Zou - The Madam
Ma Jun Head Coolie
Fan Liao Chen Shi - The Master
Maidina Tea Girl
Jia Song Zhao Guohui - Mrs. Chen
Shang Yansheng Local Thug
Darren Grosvenor Businessman

Crew — View More ↓

Director
Haofeng Xu
Writer Haofeng Xu
Producer Xiaofeng Hu, Li Zhang, Dongqiu Chen, Liu Kailuo, Lisa Li, Xiaoxi Lou, Dong Yang, Du Yang

Trailer

Plot

A Wing Chun master has to defeat 8 martial arts schools to open his own school, yet he has become a chess piece to the local power dynamics.


Editions

Barcode Format Region Release Edition
812491018361 1 2017-07-25
812491018354 1 2017-07-25
812491018774