Various Artists

Ballady mi³osne

Alt. Rock
CD | 19 Tracks | 73:23

Tracks

1 Urke 3:29
2 Antidotum 4:17
3 A wszystko to 3:56
4 V bieg 5:42
5 Lola Lola 3:28
6 ¯yj tylko chwil¹ 3:49
7 ¯ycie jest nowel¹ 3:01
8 Anio³ wie 4:05
9 Modli³a siê dziewczyna 3:43
10 S³oncem opêtani 3:56
11 Wspomnienie 3:53
12 Kobiety s¹ gor¹ce 3:28
13 Pó³noc 3:42
14 Gdzie siê podzialy nasze podatki 4:02
15 Mi³osc od pierwszego spojrzenia 3:41
16 Historia jednej mi³osci 4:07
17 Bar przed zakrêtem 4:00
18 Bo jestes Ty 3:16
19 Pusty 3:48